اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی تا ابد به
🔻اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی :تا ابد به آمریکا و اروپا نمی‌توانیم اعتماد کنیم

🔸برای ما مهم دفع شر بوده است. اگر به تعهدات خود برگردند، ما هم به تعهدات خود عمل خواهیم کرد

🔸از این به بعد کار جدید ما این است که نشان دهیم مطلقا رفتار سیاسی و غیرحقوقی و متاثر از نفوذ رژیم صهیونیستی را برنمی‌تابیم و با هیاهو و جنگ روانی تسلیم نمی‌شویم

@KhabarAzMa