اقدامات شبه تروریستی منافقین در سوئد اعضای منافقین
🔻اقدامات شبه‌تروریستی منافقین در سوئد

🔸اعضای منافقین خبرنگار و تصویربردار پرس‌تی‌وی را که برای پوشش نمایشگاه اسناد جنایت‌های منافقین در استکهلم حاضر شده بود، ضرب‌و‌شتم کردند

@KhabarAzMa