سارقان صندوق امانات دستگیر شدند سارقان صندوق امانات
🔻سارقان صندوق امانات دستگیر شدند

🔸سارقان صندوق امانات بانک ملی با تلاش ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ لحظاتی پیش شناسایی و دستگیر شدند.

@KhabarAzMa