کاخ سفید بازگشت به برجام نگرانی های مستمر
🔻کاخ سفید: بازگشت به برجام نگرانی‌های مستمر ما از طرف ایران را کاهش می‌دهد

🔸سخنگوی کاخ سفید در واکنش به حادثه اخیر برای نفتکش اسرائیلی و تاثیرش بر مذاکرات وین به صورت غیر مستقیم تاکید کرد که این اتفاقات تاثیری بر مذاکرات وین ندارد.

@KhabarAzMa