در سلامت و صداقت اکثر سایت های تحلیلی
.
در سلامت و صداقت اکثر سایت های تحلیلی همیشه شک داشتم و دارم ،
نمونه ش همین آمار مغرضانه از متریکا!

اولا که اینجور آمارها فردی نیست ، دوما آمار مجیدی رو طی ۱۴ بازی حساب کردن و آمار یحیی رو طی ۲۹ بازی ! بعد نوشتن بهترین مربیان لیگ بیستم!

یعنی فقط خواستن مجیدی و بالاتر قرار بدن تا اون شیتیلی که ازش گرفتن حلال باشه؛)


@Perspolis_Teel