مهدی عبدی ۲۶ بازی ۱۱ بار فیکس و
مهدی عبدی ۲۶ بازی (۱۱ بار فیکس و ۱۵ بار تعویضی) و در مجموع ۹۹۱ دقیقه در این فصل برای پرسپولیس به میدان رفته که ۸ گل زده و یک پاس گل داده است. یعنی تقریبا هر ۱۲۴ دقیقه، یک گل

پرواضح است که مهدی عبدی درخشش قابل توجهی در لیگ بیستم داشته تا جایی که بسیاری از هواداران پرسپولیس او را یکی از شانس‌های اصلی کسب عنوان آقای گلی لیگ آتی می‌دانند


@Perspolis_Teel