نکته قابل تاملی که میتونه نشون دهنده نیت
نکته قابل تاملی که میتونه نشون دهنده نیت کثیف و پنهان سرمربی استقلال باشه

مربی که در چندتا بازی اخیرشون پدیده، سایپا، گل گهر، تراکتور و دربی با دادن پاداش های کلان بازیکناش رو برای کسب نتیجه تهییج و با انگیزه میکرد با نزدیک شدن به بازی هفته آخر یهو فیتیله رو کشید پایین و به این دست به جیب شدن ها خاتمه داد تو گویی جلو سپاهان نبود انگیزه احتمالی اونا و عدم نتیجه براش بی اهمیت شد!

@Perspolis_Teel