دام‌و‌طیور مزایده فروش دام شرکت کشت و دام
#دام‌و‌طیور

مزایده فروش دام

شرکت کشت و دام قیام اصفهان
اصفهان / اصفهان
مهلت شرکت : 1401/11/05 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lMa

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه دام و طیور
@agriculture_mm
محصولات‌کشاورزی مناقصه عملیات شخم و کوددهی دامی باغات
#محصولات‌کشاورزی

مناقصه عملیات شخم و کوددهی دامی باغات زیتون

شرکت مزارع نوین ایرانیان
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/10/26 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lKs

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه محصولات کشاورزی
@agriculture_mm
کشت‌و‌صنعت مناقصه تولید تخم نوغان والد P وزارت
#کشت‌و‌صنعت

مناقصه تولید تخم نوغان والد P

وزارت جهاد کشاورزی
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/10/25 ساعت 14:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lKg

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه کشت و صنعت
@agriculture_mm
دام‌و‌طیور مزایده فروش دام شرکت کشاورزی و دامپروری
#دام‌و‌طیور

مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال
قزوين / قزوین
مهلت شرکت : 1401/10/28 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lJh

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه دام و طیور
@agriculture_mm
دامپروری‌و‌دامداری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تخم
#دامپروری‌و‌دامداری

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تخم نوغان هیبرید وارداتی مورد نیاز مرکز توسعه نوغانداری کشور

وزارت جهاد کشاورزی
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/11/09 ساعت 00:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lIg

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه دامپروری و دامداری
@agriculture_mm
دامپروری‌و‌دامداری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تخم
#دامپروری‌و‌دامداری

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تخم نوغان هیبرید وارداتی مورد نیاز مرکز توسعه نوغانداری کشور

وزارت جهاد کشاورزی
تهران / تهران
مهلت شرکت : 1401/11/09 ساعت 00:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lIg

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه دامپروری و دامداری
@agriculture_mm
دامپروری‌و‌دامداری مناقصه تأمین نیروی کارگری برای تولید و
#دامپروری‌و‌دامداری

مناقصه تأمین نیروی کارگری برای تولید و پرورش تخم نوغان، بهزراعی و تولید نهال توت بصورت حجمی

شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود
گيلان / رشت
مهلت شرکت : 1401/10/24 ساعت 17:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lFP

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه دامپروری و دامداری
@agriculture_mm
باغبانی مناقصه تهیه نهال کاشت و اجرای عملیات
#باغبانی

مناقصه تهیه نهال، کاشت و اجرای عملیات درختکاری جاده های ورودی سایت پروژه، مربوط به پروژه NGL3200

شرکت فرادست انرژی فلات
خوزستان / اهواز
مهلت شرکت : 1401/10/19 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lCg

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه باغبانی
@agriculture_mm
باغبانی مناقصه تهیه نهال کاشت و اجرای عملیات
#باغبانی

مناقصه تهیه نهال، کاشت و اجرای عملیات درختکاری جاده های ورودی سایت پروژه، مربوط به پروژه NGL3200

شرکت فرادست انرژی فلات
خوزستان / اهواز
مهلت شرکت : 1401/10/19 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lCg

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه باغبانی
@agriculture_mm
ماشین‌آلات‌و‌ادوات‌کشاورز مناقصه خرید نوار تیپ شرکت باغداری و
#ماشین‌آلات‌و‌ادوات‌کشاورز

مناقصه خرید نوار تیپ

شرکت باغداری و زراعت مشهد
خراسان رضوي / مشهد
مهلت شرکت : 1401/10/24 ساعت 12:00

توضیحات کامل، تصاویر، اطلاع از نحوه شرکت و مشاهده سایر آگهی ها :
https://mozmon.ir/lBV

وب سایت مناقصه‌مزایده
دایرکتوری پیمانکاران حوزه خدمات و آگهی های مناقصه مزایده

https://MozayedeMonaghese.Com
@MozayedeMonagheseCom

کانال تخصصی مزایده مناقصه ماشین آلات و ادوات کشاورز
@agriculture_mm

506637

Каналов

2365983

Сообщений