سرپرست وزارت آموزش و پرورش امروز تعیین می
🔺سرپرست وزارت آموزش و پرورش امروز تعیین می شود

🔹معاون پارلمانی رئیس جمهور: با توجه به رای عدم اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، سرپرست جدید این وزارتخانه امروز پنج شنبه تعیین می شود.
🔹همچنین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی این وزارتخانه به زودی به مجلس معرفی می شود./سیمانیوز

@Akharinkhabar