هشدار رییس پیشین بانک مرکزی فاصله اقتصاد ایران
🔺هشدار رییس پیشین بانک مرکزی: فاصله اقتصاد ایران در حال عمیق تر شدن با همسایه هاست

@Akharinkhabar