۴ تولیدکننده اصلی بازار روغن تولید و فروش
۴ تولیدکننده اصلی بازار روغن تولید و فروش را پایین آوردند و به‌صورت مشکوکی محصولات را به بازار نمی‌دهند!

فرهیختگان مدعی شد:
🔹شرکت نفت بهران (سهامدار ارشد: بنیاد مستضعفان)
میزان تولید روغن موتور بنزینی: ۲۴.۱۸- درصد
میزان فروش روغن موتور بنزینی: ۳۳.۳۴- درصد
🔹شرکت نفت سپاهان (سهامدار ارشد: صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت)
میزان تولید روغن موتور بنزینی: ۲۸- درصد
میزان فروش روغن موتور بنزینی: ۲۷- درصد
🔹شرکت نفت پارس (سهامدار ارشد: ستاد اجرایی فرمان امام)
میزان تولید روغن موتور بنزینی: ۳۳.۷- درصد
میزان فروش روغن موتور بنزینی: ۹.۵ درصد
🔹شرکت نفت ایرانول (سهامدار ارشد: شستا)
میزان تولید روغن موتور بنزینی: ۵ درصد
میزان فروش روغن موتور بنزینی: ۱۴.۶- درصد
@AkhbareFori