دور هم بودیم خوشگذشت
دور هم بودیم خوشگذشت
امیدوارم ازشون خوشتون اومده باشه
امیدوارم ازشون خوشتون اومده باشه
@alisztomania Телеграм
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سریه بعدی که خواستی سرت رو روی بالشت
𝖲𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋.
Photo
سریه بعدی که خواستی سرت رو روی بالشت بذاری و بخوابی حواست باشه چه چیزایی روی بالشت جا گذاشتی تا یه موقع توی چشمت فرو نرن.
شب های امتحانی که بیدار موندی و تمام
𝖲𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋.
Photo
شب های امتحانی که بیدار موندی و تمام توانت رو برای گرفتن بهترین نمره گذروندی باعث اتفاقات خوبی نشد..
ارزشش رو داشت؟
صبح ها میتونن نشون دهنده ی نور و
𝖲𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋.
Photo
صبح ها میتونن نشون دهنده ی نور و روشنایی باشن ولی نه برای تو که زندگیت از یه روز صبح بدون روشنایی شروع شد.
شاید اگه دلیلش رو بفهمی یکم همه چیز بهتره شه اما هنوز نمیدونی.
موقع کوه نوردی شاید پات رو اشتباهی جایی
𝖲𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋.
Photo
موقع کوه نوردی شاید پات رو اشتباهی جایی گذاشته باشی که باعث افتادنت و ضربه محکم به سرت شده باشی.
زنده ای ولی توی دنیای تیره.

506637

Каналов

2365983

Сообщений