Taking care is our bigest mistake
Taking care is our bigest mistake:)
Always learn how to be strong alone همیشه
Always learn how to be strong alone.
همیشه یاد بگیر چجوری به تنهایی قوی باشی.
من آدمای زیادی رو از دست دادم و
من آدمای زیادی رو از دست دادم و اصلا بابتش ناراحت نیستم،چون آدم موندگار تحت هیچ شرایطی از دست نمیره.
من فهمیدم و درک کردم که هیچی ارزش
من فهمیدم و درک کردم که هیچی ارزش ناراحتیم رو نداره؛ هیچی ارزش این رو نداره که شب بالشم از اشک خیس شه، هیچی ارزش اینو نداره که بخاطرش خودمو توی اتاق حبس کنم و با کسی حرف نزنم یا لبخند و خوشی رو از خودم بگیرم، هیچی ارزش این رو نداره که حتی یک دقیقه رو غمگین باشم من درک کردم که خیلی چیزا که تا دیروز بزرگترین مشکل زندگیم بودن الان دیگه حتی ذره ای برام اهمیت ندارن، من یاد گرفتم بی اهمیت از کنار خیلی اتفاقای زندگی رد شم، چون بجز خودم کسی نمیتونه تو این راه کمکم کنه.
چنین نماند و چنین نیز نخواهد ماند
"چنین نماند"و چنین نیز نخواهد ماند 🌱
Gn moods fam
Gn moods fam🔥

3649838

Каналов

204424659

Сообщений