کسی که بخواد از ینفر یا چند نفر
🔻کسی که بخواد از ینفر یا چند نفر انتقام بگیره تو بوق و کرنا نمیکنه که ای مردم من میخوام از اینا انتقام بگیرم!
خیلی آروم و چراغ خاموش کارشو انجام میده

@anti_shobhee