معاون امور آزمون های سازمان سنجش اینترنت ان‌شاءاللّه
آنتی شُبهه
معاون امور آزمون های سازمان سنجش : اینترنت ان‌شاءاللّه در روز های برگزاری(۲ روز ۲۹ و ۳۰ دیماه) کنکور در سراسرکشور قطع خواهد شد!! @anti_shobhee
وزیر قطع ارتباطات:

سازمان سنجش درخواست داده از آنجایی که ابزار و ادواتی در پیدا شده که با اتصال به اینترنت می‌توان از آن‌ها در جلسات کنکور استفاده و تقلب کرد، برای حفظ حقوق شرکت‌کنندگان در کنکور اینترنت در زمان برگزاری کنکور قطع شود.
این درخواست در حال بررسی است. هنوز چیزی مصوب نشده است. من تصمیم‌گیر نیستم و شورای امنیت کشور باید تصمیم بگیرد./ تسنیم

@anti_shobhee
معاون امور آزمون های سازمان سنجش اینترنت ان‌شاءاللّه
معاون امور آزمون های سازمان سنجش :

اینترنت ان‌شاءاللّه در روز های برگزاری(۲ روز ۲۹ و ۳۰ دیماه) کنکور در سراسرکشور قطع خواهد شد!!

@anti_shobhee
قوه‌ی مخبریه به روایت تصویر توییت مهدی نیکخواه
‏قوه‌ی ‎#مخبریه به روایت تصویر!


توییت/مهدی نیکخواه

@anti_shobhee
وضعیت اینترنت رو جوری کردن که اصلا آدم
وضعیت اینترنت رو جوری کردن که ‏اصلا آدم نمیفهمه نتش قطعه، سایته فیلتره، تحریمه، تلگرام رو بستن، اکانت ایرانیا رو بستن، فیلتر شکنه خرابه یا ...

و چقدر دعای خیر پشت مسئولان امره...

@anti_shobhee

506637

Каналов

2365983

Сообщений