نسخه اصلاحی ۹ ۱ ۲ ۲۳۹۱ دانلود تلگراف
🔰 نسخه اصلاحی ۹.۱.۲ (۲۳۹۱)
(دانلود)

🔰 تلگراف دوم و سوم در کانال زیر قرار گرفت:
@free_telegraph
تلگراف نسخه ۹ ۱ ۱ ارتقاء به نسخه
⭕️ تلگراف نسخه ۹.۱.۱

ارتقاء به نسخه ۷.۹.۳ تلگرام.

رفع اشکال و بهبود عملکرد.

📲 پلی استور:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.ilmili.telegraph
📢 کانال رسمی:
@app_telegraph
تلگراف نسخه ۹ ۱ ارتقاء به نسخه ۷
⭕️ تلگراف نسخه ۹.۱

ارتقاء به نسخه ۷.۹.۱ تلگرام.

رفع اشکال و بهبود عملکرد.

تغییرات تلگرام:
🔸 تماس‌های ویدیویی گروهی 2.0
🔸 پیام‌های ویدیویی 2.0
🔸 سرعت پخش ویدیو
🔸 به اشتراک گذاری صفحه نمایش به همراه صدا
🔸 حذف خودکار پس از ۱ ماه
🔸 نقاشی با دقت بالا
🔸 بازیابی و یادآورهای گذرواژه

📲 پلی استور:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.ilmili.telegraph
📢 کانال رسمی:
@app_telegraph
تلگراف نسخه ۹ ۰ ۳ ارتقاء به نسخه
⭕️ تلگراف نسخه ۹.۰.۳

ارتقاء به نسخه ۷.۸.۲ تلگرام.

رفع اشکال و بهبود عملکرد.

📲 پلی استور:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.ilmili.telegraph
📢 کانال رسمی:
@app_telegraph
تلگراف نسخه ۹ ۰ ۲ ارتقاء به نسخه
⭕️ تلگراف نسخه ۹.۰.۲

ارتقاء به نسخه ۷.۸.۱ تلگرام.

رفع اشکال و بهبود عملکرد.

📲 پلی استور:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.ilmili.telegraph
📢 کانال رسمی:
@app_telegraph
نسخه اصلاحی ۹ ۰ ۱ ۲۳۶۱ دانلود تلگراف
🔰 نسخه اصلاحی ۹.۰.۱ (۲۳۶۱)
(دانلود)

🔰 تلگراف دوم و سوم در کانال زیر قرار گرفت:
@free_telegraph
تلگراف نسخه ۹ ۰ ارتقاء به نسخه ۷
⭕️ تلگراف نسخه ۹.۰

ارتقاء به نسخه ۷.۸.۰ تلگرام.

گزینه ای برای حذف همه پیام های خودم از گروه.

گزینه ای برای غیرفعال کردن ارسال استیکر خوش‌آمدگویی.
🔸 https://t.me/GraphSettings/370

گزینه ای برای حذف فایل پیام. از اینجا فعال می شود:
🔸 https://t.me/GraphSettings/327

امکان ویرایش گزینه های عملیات پوشه.
🔸 https://t.me/GraphSettings/244

رفع اشکال و بهبود عملکرد.

تغییرات تلگرام:
🔸 تماس‌های ویدیویی گروهی.
🔸 پس‌زمینه‌های متحرک.
🔸 انیمیشن‌های ارسال پیام.
🔸 فهرست ربات
🔸 انتقال استیکرها
🔸 اموجی متحرک جدید

📲 پلی استور:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.ilmili.telegraph
📢 کانال رسمی:
@app_telegraph
نسخه اصلاحی ۸ ۹ ۳ ۲۲۹۷ مشکل بسته
🔰 نسخه اصلاحی ۸.۹.۳ (۲۲۹۷)
🔸 مشکل بسته شدن در برخی از دستگاه ها برطرف شد. (دانلود)

🔰 تلگراف دوم و سوم در کانال زیر قرار گرفت:
@free_telegraph
تلگراف نسخه ۸ ۹ ۲ انواع حباب گفتگو
⭕️ تلگراف نسخه ۸.۹.۲

انواع حباب گفتگو بهبود یافته است.
🔸 اکنون طیف رنگی برای انواع حباب سفارشی پشتیبانی می شود.

گزینه ای برای کپی لینک پیام از صفحه رسانه.

رفع اشکال و بهبود عملکرد.

📲 پلی استور:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.ilmili.telegraph
📢 کانال رسمی:
@app_telegraph

2819099

Каналов

109137067

Сообщений