آخرین جزئیات از مدت دوره آموزشی سربازی در
♦️آخرین جزئیات از مدت دوره آموزشی سربازی در روزهای کرونایی

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیرو‌های مسلح:
🔹برابر تصمیمات اتخاذ شده که با رصد وضعیت ناشی از کرونا انجام می‌شود، طول مدت آموزشی سربازان در مراکز آموزش نظامی همچنان یک ماه است.

🔹علاوه بر کاهش مدت آموزش نظامی سربازان، دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی نیز برای سربازان حاضر در این مراکز و نیز تمامی پادگان‌ها در حال انجام است و بر این موضوع نظارت ویژه‌ای صورت می‌گیرد.

🔹تغییری در وضعیت اعزام سربازان نیز رخ نداده و اعزام‌ها در موعد مقرر انجام می‌شود.

@asre1400