مسدودسازی اینستاگرام و واتس اپ برنامه مجلس نیست
♦️مسدودسازی اینستاگرام و واتس‌اپ برنامه مجلس نیست

🔹قالیباف: هیچ طرحی در حال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رای داده است. طرح در کمیسیونی از منتخبین کمیسیون‌ها بصورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد. عمدۀ ادعاها درباره طرح خلاف واقع است.


@asre1400