وضعیت جدول گروه والیبال ایران در المپیک2020 بلندقامتان
♦️وضعیت جدول گروه والیبال ایران در المپیک2020

🔹بلندقامتان ایرانی اگر بازی بعدی خود در مقابل ژاپن را پیروز شوند به مرحله بعد صعود خواهند کرد.

@asre1400