پیام کودکان کار و مناطق حاشیه ای شهر
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
♦️پیام کودکان کار و مناطق حاشیه‌ای شهر به مسئولان در مورد طرح فضای مجازی

🔹امیر آرتا بلاگر فضای مجازی که با درآمدزایی از اینستاگرام به کودکان کار و بدسرپرست کمک می‌کند، می‌گوید فیلترینگ یا محدودیت فضای مجازی برایش مهم نیست؛ فقط نگران آنهایی است که از این راه نانی میخورند و کسب و کاری دارند.

@asre1400