از اینجا ام برم البته اون اکانتم اینجا
از اینجا ام برم؟
البته اون اکانتم اینجا هست
ولی با این دیگه نیستم و تا اطلاع ثانوی دلم نمی‌خواد پیامی بدم.
اولین باری که اینطوری شدم فکر کنم چند نفری از ادمینا یادشون بیاد
خیلی سعی دارم پیوی هامو پاک نکنم:(
قبلنا از گریه سردرد نمیگرفتم ودف
قبلنا از گریه سردرد نمیگرفتم ودف:|
امشب جدا یه پاکسازی باید انجام بدم هم
امشب جدا یه پاکسازی باید انجام بدم
هم گوشیم و هم مجازی
و از خیلی از دیلی ها می‌خوام لفت بدم اما شاید بعداً جوین بدم، وقتی که به حدی از اعتماد بنفس رسیدم...
کسایی ام که از دیلیشون لفت میدم *با این اکانت اگه دوست داشتن میتونن اینجا بمونن اگه دوست نداشتنم که لفت دیگه=]
armys we re eating so good right now
Forwarded from monsieur taehyung kim🏳️‍🌈 (𝑀𝒶𝒿𝒾𝒽𝒶𝑒🦆)
armys we’re eating so good right now
فقط ی خوشحالی دیگم برای یسری شباهت فکری
فقط ی خوشحالی دیگم
برای یسری شباهت فکری ؟ تو اسم انتخاب کردن بود
اسم اولی که میخواستم بزارم رو انیمیشنم box داشت:)))

3649838

Каналов

188290551

Сообщений