گروه خودمونی قلب ها تبلیغات ممنوع پی وی
● گروه خودمونی قلب ها😊

تبلیغات ممنوع⛔️
پی وی بدون‌ اجازه ریمو ⛔️
عکس و فیلم غیرمجاز ممنوع⛔️
بی ادبی و بی احترامی ممنوع⛔️
https://t.me/joinchat/UF8ViUjSusw4MjE0
عضوگیری گروه خاص اینجا جای بکس خاص هستش
❤️ عضوگیری گروه خاص❤️

اینجا جای بکس خاص هستش 😎
اگه فکر میکنی خاصی بیا 😍

https://t.me/+tofl32TctNViOTE0
گروه دهه شصت و دهه پنجاهی های با
🔸 گروه دهه شصت و دهه پنجاهی های با ادب

وویس آزاد 😍
پیوی مطلقا ممنوع⛔️
ادب نشانه شخصیت شماست
اگه دوست داره جمع خوب و صمیمی
هستی تشریف بیار🌺
https://t.me/dahe70va60
گپ ناااااب تهران و کرج پیوی ممنوع بحث
🔹 گپ ناااااب تهران و کرج😎

پیوی ممنوع 💜
بحث و دعوا ممنوع 💜
بحث سیاسی ممنوع💜
شوخی وخنده آزاد 💜
چالش داریم، 💜
ردسنی 30 به بالا💜
https://t.me/joinchat/SKX9zEU96IAwOWI0
گروه گلچین دهه 60 50 سلام خوش آمدید
🔸 گروه گلچین دهه 60\50

سلام خوش آمدید
هرگونه بی ادبی درجا ریمو
گروه چت.پست . آهنگ. ویس کال
بحث سیاسی ممنوع
احترام اقوام ایرانی واجب
رنج سنی دهه 60/50
https://t.me/joinchat/rjWwvQvHTRk4MzFk

3649838

Каналов

187883157

Сообщений