اصطلاح روز many hands make light work یک
اصطلاح روز

🙏many hands make light work
یک دست صدا ندارد

تلفظ اصطلاح بالا را در فايل صوتی زیر می‌شنوید 👇👇👇
#اصطلاح #سطح_پیشرفته
🆔️ @englishlore