اصطلاح روز This is too shall pass این
اصطلاح روز

💎This is too shall pass
این نیز بگذرد

💎Put your trust in God
توکلت به خدا باشه

💎You look like a million dollars
خیلی جذاب شدی

تلفظ اصطلاحات بالا را در فايل صوتی زیر می‌شنوید 👇👇👇
#اصطلاح #سطح_پیشرفته
🆔️ @englishlore