ضرب المثل روز actions speak louder than words
ضرب المثل روز

🗣 actions speak louder than words
دو صد گفته چون نیم کردار نیست

تلفظ ضرب المثل بالا را در فايل صوتی زیر می‌شنوید 👇👇👇
#ضرب_المثل #سطح_پیشرفته
🆔️ @englishlore