نگا کنین چقد زیباس ایمان بیارین برین این
نگا کنین چقد زیباس
ایمان بیارین
برین این وبتونم بخونین🙂
نمیدانم چ بگویم
نمیدانم چ بگویم
بگم هرشب ب طرف فک میکنم ولی بعید
بگم هرشب ب طرف فک میکنم
ولی بعید میدونم حتی اسمم یادش بیاد
چرا من همیشه باید به فکرش باشم که
Forwarded from 琳达娜比 (` 𝖮𝖼𝖭𝖺𝖻𝗂)
چرا من همیشه باید به فکرش باشم که حالش خوبه یا نه
ولی اون حتی یادشم نیس من کی بودم
من یه bow user پن ستاره میخوام یکی
من یه bow user پن ستاره میخوام
یکی از دوستام همشونو داره
یویمیا ک پرید کوکومی میخوام
یویمیا ک پرید
کوکومی میخوام
دوستان من کوکومی میخوام و یویمیا
دوستان من کوکومی میخوام
و یویمیا
گنشین اینجوریه ک بم پن ستاره میده ها
گنشین اینجوریه ک بم پن ستاره میده ها
ولی یک در میون یکی از لیمیتد کرکترا میده یکی از اونایی ک همیشه هستن

3649838

Каналов

204424659

Сообщений