Cut Off Marks Document Verification ફ ઇનલ ર
Cut Off Marks Document Verification

ફાઇનલ રિઝલ્ટ ડોક્યુમેન્ટ ચકાસણી બાદ આવશે
આજર જ લ વ ય લ PSI મ
આજરોજ લેવાયેલ PSI મુખ્ય પરીક્ષાના ગુજરાતી અને અંગ્રેજી પેપર
બ નન સચ વ લય result Declare
બિનનાસચિવાલય result Declare
પ એસઆઇ સ ધ ભરત પ રક ર
*પીએસઆઇ સીધી ભરતી પ્રક્રિયાનો વિવાદ*
*ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ચુકાદો*
*દરેક કેટેગરીમાં ત્રણ ગણા ઉમેદવારો બોલાવવાની માંગ સાથે થયેલી પિટિશન હાઇકોર્ટે ફગાવી*
*પ્રિલીમ પરીક્ષામાં મેરીટ પ્રમાણે ઓપન કેટેગરીમાં બોલાવવાની સરકારની પદ્ધતિ યોગ્ય હોવાનું કોર્ટે ઠેરવ્યું*

3649838

Каналов

188290551

Сообщений