آس دل چت و مخ زنی آزاد رعایت
💞💞آس💖دل💞💞
☑️چت و مخ زنی آزاد🌹🌹🌹
☑️رعایت ادب الزامیس👍👍👍
☑️لطفا"به زبان مشترک(فارسی)صحبت شود🙏🙏
https://t.me/+BPRkw2czxjI0MjNk