الاچیق دوستانه دهه ۵۰ ۶۰ ۷۰ رعایت ادب
🌺الاچیق دوستانه دهه ۵۰،۶۰،۷۰🌺
رعایت ادب و احترام نشانه شخصیت شماست💯
بی ادبی ورودزیر۲۵سال
https://t.me/joinchat/Oe64VuOOdxBmZjNk