ت ــودلـیـــ ـ ــــــــــا بـاعـــــث خندهای هم باشیـــــم
°•○● تᭂــودلـیـــ‌‌ـ♡ــــــــــا♥️
♥️بـاعـــــث خندهای هم باشیـــــم ..
.نه گریـــــهای هـــــم...بـــــی ادبــــــــــےمـــــمنوع...♥️
چنل مخصوصvpn گپ👇
https://t.me/joinchat/hCQZk4NeNfEzYmNk