میتینگ اصلی تهران کرج ويس كال 𝟤𝟦 ساعته
🇮🇷میتینگ اصلی تهران کرج🇮🇷
ويس كال🔊 𝟤𝟦 ساعته🎧
اسلام شهر شهریار رباط کریم پرند
اندیشه فردیس ملارد و حومه
https://t.me/joinchat/MIUkThkeQfU0ZWM0