گ۪۪ـؒؔپــ ایــ۪۪ـؒؔنـ۪۪ؒؔس۪۪ـؒؔتـ۪۪ؒؔادهه 60 زیـ✮ـر 20 ممـ✮ـنوع پـ✮ـے وے
"﷽گ۪۪ـؒؔپــؒؔ ایــ۪۪ـؒؔنـ۪۪ؒؔس۪۪ـؒؔتـ۪۪ؒؔادهه (👍🏼60)"﷽
زیـ✮ـر 20/ممـ✮ـنوع
پـ✮ـے وے ممـنـوع
شـ✮ـاخ بشـ✮ـےცaŋمیشـ✮ـے
https://t.me/+ZbtrFuMgWDo3MzA0
ابــــر گــ𝑴𝒆𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈𝑽𝒐𝒊𝒄𝒆𝑪𝒉𝒂𝒕ــپ مایـڪ بسـتہ حڪـــم تارگــت اســـم فامــیل
     ߹ #ابــــر گــ𝑴𝒆𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈𝑽𝒐𝒊𝒄𝒆𝑪𝒉𝒂𝒕ــپ 🎙
- مایـڪ بسـتہ - حڪـــم تارگــت - اســـم فامــیل - فایــت💣 .
چالــش⇠خواننــدگے 🎤- دڪلمه خــوانے🎧 - شخصیــت شنـــاسے 🎭.
توهیـــن - بے احتـــرامے ∅ 🕊⍣.
https://t.me/+fIUQp-EzSiwwNTlk
C҉✖️⟮❮‌⃘≾࣪࣪⃟꯭❢‌⃟︨︡≿‌⃘❯𝐋𝐒𝐃 ᴳᵖ Abar_Gp ρv ŗεɱσ https t me
✖️⟮❮‌⃘≾࣪࣪⃟꯭❢‌⃟︨︡≿‌⃘❯𝐋𝐒𝐃 ᴳᵖ❮‌⃘≾࣪࣪⃟❢꯭‌⃟︨︡≿‌⃘❯⟯✪☠️
❥♡-#Abar_Gp⤕༒
❥♡-#ρv🌡 ŗεɱσ√⤕༒
https://t.me/+Vu2e0cBbDaExYjBk
کְְ֞لְְ֞بְְ֞ه چְְ֞ت بְְ֞اְְ֞مְְ֞عְְ֞رְְ֞فְְ֞تְְ֞ا دهه 50 60 مثبت 18✬سن
༺⃟꧁ꠋꠋ ְְکְְ֞لְְ֞بְְ֞هְְ֞ ְְچְְ֞ت֞ ְְبְְ֞اְְ֞مְְ֞عְְ֞رְְ֞فְְ֞تְְ֞ا֞༾̅꧂⃟༻
دهه 50، 60
✍️مثبت 18✬سن زیـر 23⇚ممنوع⇛
⚜️استثنا شعور و معرفت بالا ⚜️
https://t.me/joinchat/VX2yrCkZ169MZkM2
دورهمی دوستانه ورودی 24 سال به بالا چت
🍷دورهمی دوستانه👫🍷
✍️ورودی 24 سال به بالا چت الزاماً فارسی
✍️داشتن اسم خوانا و عکس پروف الزامیست
✍️پیوے ربطی به گروه نداره (خودت مدیریت کن)
https://t.me/+zH71nzTYCQw5OWRh
میتینگ اصلی تهران کرج اسلامشهر،شهريار،انديشه،فرديس هر هفته دورهمى
🥇میتینگ اصلی تهران کرج🥇
اسلامشهر،شهريار،انديشه،فرديس
هر هفته دورهمى داريم با بزن برقص✔️
ويسكال ٢٤ ساعته فعال🎙
https://t.me/joinchat/MIUkThkeQfU0ZWM0
ڪافہ⓿➏♰⓿➐چٺ چتڪده دافهای ڪافہ چت محفل شیڪ و
🍃🍁ڪافہ⓿➏♰⓿➐چٺ🍁🍃
💜 چتڪده دافهای ڪافہ چت 💋🏃‍♀️
💛 محفل شیڪ و با احترام🎪🍷
💚 همراه باویس چت 24 ساعته ،بازی وچالش
https://t.me/+ahU2AgsiMfw5MzFk
عجَِوَِبَِه هَِاَِی آخَِرَِاَِلَِزَِمَِــَِاَِن 𝑚𝑜𝑘ℎ 𝑧𝑎𝑛𝑖 𝑎𝑧𝑎𝑑 ꨄ 𝑉𝑜𝑖𝑐𝑒
❤️عجَِوَِبَِهَِ هَِاَِیَِ آخَِرَِاَِلَِزَِمَِــَِاَِنَِ💋
❥︎ 𝑚𝑜𝑘ℎ 𝑧𝑎𝑛𝑖 𝑎𝑧𝑎𝑑 ♥️
ꨄ︎ 𝑉𝑜𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙 24𝐻
⌫ тαвℓɨq”ʀεмøνε 🚫
✰ 𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 🎮
https://t.me/+-CZZVWbqSyMwZDBk
شــــــــیرِآز پرِچمــــشــــــــ بــــــــآلــآســــــــتــــــــ سوپرگپ شیراز ادب و احترام
: شــــــــیرِآزٍ پرِچمــــشــــــــ بــــــــآلــآســــــــتــــــــ
🔱 #سوپرگپ #شیراز🔱
ادب و احترام حرف اول
بازی+18🤤✔️چالش+18✔️
https://t.me/joinchat/6RrN0xXCp25jY2I0

506637

Каналов

2365983

Сообщений