دور هـ ـ مـ ـ ی تـ ـ
👑🌟دورٌْ‌ٍٖهـٌْ‌ٍٖـ۪ٓمـٌْ‌ٍٖـ۪ٓیُٖ تـٌْ‌ٍٖـ۪ٓهـٌْ‌ٍٖـ۪ٓرٌْ‌ٍٖاٌْ‌ٍٖنُٖ ڪـٌْ‌ٍٖـ۪ٓرٌْ‌ٍٖجُٖ🌟👑
🌈هر هفته برنامه دورهمی و طبیعت گردی و سرگرمی های جذاب 🍻🌈
پست و جوک مثبت ۱۸ آزاد 😉😉
مخ زنی آزاد😋😋 سریش نشو🤨
https://t.me/joinchat/Fz9qe_ZD0nYzYTZk
𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐂𝐥𝐚𝐯𝐢𝐜𝐥𝐞 ماعاشقان کوچک بی داستانیم خوشومدین قانون
𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 & 𝐂𝐥𝐚𝐯𝐢𝐜𝐥𝐞

|ماعاشقان‌کوچک‌بی‌داستانیم:)
خوشومدین قانون خاصی نداریم فقط بی ادبی نکنین
https://t.me/joinchatheartandclavicle
Meeting party تهران کرج دورهمی هفتگی پارتی و
Meeting party
تهران کرج
دورهمی هفتگی
پارتی و بزن برقص
بازی های مافیا.حکم.تخته حضوری و آنلاین
https://t.me/+SW_fE_WVYvw4Mjg0
اینجاییم تا خوش باشیم همه دور هم به
💃اینجاییم تا خوش باشیم همه دور هم😍
🧚 به شعور شخصیت هم احترام بزاریم🧚‍♀️
💃زیر 24 سال نیاد که شرمنده نشیم 😻
🤷‍♀️پیوی هرکسی به خودش ربط داره 👫
https://t.me/+v-XEd5mHGUlmMWU0
لازانیا اینجا گپ آشپزی نیست با اسم خاص
😍 لازانیا 😍
😅اینجا گپ آشپزی نیست😅
با اسم خاص و به خوشمزگی #لازانیا س🤤
⭐️لبخند، احترام، جنبه بالا اولویت گروهه⭐️
⛔️لطفاً افراد زیر 25سال عضو نشن⛔️
https://t.me/+JVygBv996QM5ZDhk
ᯏ 𝙒𝙇𝘾 𝙁𝙍𝙄𝙀𝙉𝘿𝙎 𝙏𝙊 𝙈𝘼𝙍𝙎 𝙂𝙋 𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙘𝙝𝙖𝙩
ᯏ 𝙒𝙇𝘾 𝙁𝙍𝙄𝙀𝙉𝘿𝙎 𝙏𝙊 𝙈𝘼𝙍𝙎 𝙂𝙋
𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙘𝙝𝙖𝙩 & 𝙫𝙤𝙞𝙘𝙚 𝙘𝙝𝙖𝙩 ♡
𝙁𝙞𝙣𝙙 𝙮𝙤𝙪'𝙧 𝙧𝙚𝙡 ♡
𝘽𝙚 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨 𝙩𝙤𝙜𝙚𝙩𝙝𝙚𝙧 ♡
𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙖 𝙜𝙤𝙤𝙙 𝙩𝙞𝙢𝙚 ♡
https://t.me/+Lt5rWhkykCQ0ZTA8
ᏟᎪҒᎬ ͲႮᎡᏦ ۱ رعایت ادب الزامیه ۲ ورود
👑ᏟᎪҒᎬ ͲႮᎡᏦ👑
- - ┈┈∘┈˃̶༒˂̶┈∘┈┈ - -
『۱』رعایت ادب الزامیه !!!!
『۲』ورود از همه شهر ها آزاده چت فارسی
『۳』شلوغ بودن گروه مهم نیست کیفیت مهمه
https://t.me/joinchat/4vqU6LYTF6lmYzJk
𖥘 𝑪 𝑯 𝑨 𝑻 𝑲𝑨 𝑫 𝑯
𖥘᭄𝑪꯭𝑯꯭𝑨꯭𝑻꯭🕰𝑲𝑨꯭𝑫꯭𝑯꯭≛꯭⃝⃭‌꯭🇮🇷𝑰𝑹꯭𝑨꯭𝑵𖥘᭄
🥃᪥𝗷𝗮𝗻𝗯𝗲→ᵈᵃˢʰᵗᵉ ᵇᵃˢʰ☄️
᪥𝗟𝗶𝗻𝗸❥→ʳᵉᵐᵒᵛᵉ☄️
💜᪥𝗥𝗲𝗹𝗹❥→ᵇᵉᶻ☄️
https://t.me/joinchat/0BsWitVPMAgyNTRk
شـ صـ ــت60هـ فـ تـ ـادیا 70 ویـس
💫شـ❀‌صـ❀‌ــت60هـ‌❁ٜ۪فـ✾ُتـ‌❁ٜ۪ـادیا 70
ویـس کـال 24 ساعت🔊 🎙
ادب نشـانه شـخصیت شماست
رده سنی بالای 20 سال
https://t.me/+UhF3j3a-o84wMDE0

3649838

Каналов

204424659

Сообщений