چتکده شادمانه گذاشتن اسم و پروفایل الزامی دهه
💎🔰چتکده شادمانه👑💪
گذاشتن اسم و پروفایل الزامی
(دهه ی ۵۰ و ۶۰) فول جنبه ها
گپ بالای 30 سال زیر ۳۰ سال لفت لطفا
https://t.me/+3TxE4aL46OA1Mjli
𝑩𝑳𝑨𝑪𝑲 𝑫𝑰𝑨𝑴𝑶𝑵𝑫 ابر گپ ایران ˢʰᵃᵏʰ ᵇᵃᶻᶤ ʳᵉᵐᵒᵛᵉ
𝑩𝑳𝑨𝑪𝑲 𝑫𝑰𝑨𝑴𝑶𝑵𝑫
ابر گپ
#ایران
📛ˢʰᵃᵏʰ ᵇᵃᶻᶤ❥▰࿇ʳᵉᵐᵒᵛᵉ🥂

https://t.me/joinchat/fkvJvuZRUyc3MDA0
سوپر چت نیکوتین پشمات نریزه گلـم چت رل
🔥#سوپر چت #نیکوتین «••»
🦅 #پشمات نریزه‌ گلـم🚬
🦅چت رل مخ زنی آزاد😈💦
🦅سینگل بیا🧍🧍‍♀️رل برو👫🤤
https://t.me/nicotin_officiall
دو ر ه م ــ ی خ ا
🎎دوَِرَِهَِمَِــَِیَِ خَِاَِطَِرَِتَِـ خَِیَِسَِــَِ 70&60&50🎎
همگی خوش اومدین🙂🌸
اینجا زندان نیست قانون بزاریم😎
لطفا با جنبه وارد شوید😇
https://t.me/+BN_Zs_H_PKhkYzY8
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐓𝐨 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐅𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃𝐒 وی ـ ـ س
🥳 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐓𝐨 🥳།⌬⃝།►‌♥️↨»𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐅𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃𝐒 🇮🇷
♥️ ویٖؒـؒؔـٰٰسٖؒ کٖؒـؒؔـٰٰاٖؒلٖؒ فٖؒـؒؔـٰٰعٖؒـؒؔـٰٰاٖؒلٖؒ 24🎙❤️
🎈 ⃟ ⃟࿐ رعایت ادب و احترام💖
کُلیـ بازیـ و چالشـ هایـِ خفنـ 👊😻
جوینـ ندیـ از دستتـ رفتهـ 🤷‍♀️
https://t.me/joinchat/vujLTNAKGCE5NTg9
تـ ـ ـ ـ ر ا ن تـلگـ
🔥تـ‌ᬼـ‌✇ـۖـۖرَِاَِن🇮🇷تـلگـ‌َ‌ᬼ✇‌ـۖـۖرام کرجـ‌ᬼـ‌✇ـۖـ 🌼
💃آنَِلَِاَِیَِنَِ تَِـرَِیَِنَِ گَِــپَِ تَِـلَِگَِــرَِاَِمَِ هَِشَِـَِتَِـاَِدَِیَِا شَِـَِیَِطَِوَِنَِ
🥰ازَِ هَِمَِــَِهَِ جَِاَِیَِ اَِیَِرَِاَِنَِ چَِتَِـ آزَِاَِدَِ مَِــَِخَِ زَِنَِیَِ آزَِاَِدَِ🧨
😈پـَِـرَِ اَِزَِ دَِخَِتَِـرَِ پَِـَِـسَِــَِرَِاَِیَِ سَِـَِیَِنَِگَِـلَِ جَِیَِگَِــرَِک🧚‍♀️🩸
https://t.me/+NPYC3OUx46JiMWY0
ฬєlς ๓є To0 Gap Age 25 ᶠ ºʰ
✪️ฬєlς๏๓є To0 Gap✪
Age 25
♥️༇ᶠ꯭ºʰ꯭ˢʰ꯭࿙.꯭🅡꯭ᵉ꯭ᵐ꯭ᵒཻᵛ꯭ᵉᭃ🍷
♥️༇ᵗ꯭ᵃᵇ꯭ˡᶤᵍ꯭ʰ࿙꯭.🅡꯭ᵉ꯭ᵐ꯭ᵒ꯭ཻᵛ꯭ᵉᭃ🍷
https://t.me/+BWo2av6Wmn81Y2Y0
ߊ ߊ ࡅ ߺ ߊ ࡅ ߺܝ ߊ
🌸ߊ‌‌❟ߊ‌‌ࡅ࡙ߺ ߊ‌‌ࡅ࡙ߺܝ‌ߊ‌‌‌ࡅ࣪ߺࡅ࡙ߺߊ‌‌‌ࡅ࣪ߺ ツ
ويس كال🔊 𝟤𝟦 ساعته🎧هر شب 600هزار تومان به سه نفر میدیم تو مسابقات
همراه بازي هاي هيجان انگيز و باحال❤️
هر هفته دورهمی و میتینگ🤞🏻طبیعت گردی
https://t.me/+MDq7uSrcMSQ2ZGI0
welcome to Gp 𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙁𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨 پایه ویسکال و
welcome to Gp💙𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙁𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨💙
(پایه ویسکال و دورهمی)
دخـْ❁ᷫــ۪ٞتر🧖‍♀️پسـْـ۪ٞــ۪ٞراےᭂ 🧖❭دِٖۿٖـٖٖـ70✞60🩸
(تهران کرج و....) زیر25سال ممنوع⛔️(ریمو)
https://t.me/+Qy1MLZEb6ipjYjc0
Tehran city ورود بالای ۲۵ سال فقط تهران
Tehran.city
ورود بالای ۲۵ سال
فقط تهران کرج
پیوی بدون اجازه ممنوع
https://t.me/+UWerijgFQHU3NDE0

3649838

Каналов

204424659

Сообщений