حراجی⛔️حراجی⛔️حراجی تخفیف شامل ملحفه کشدار روبالش،روتختی و تخفیف
Forwarded from Harir khab
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⛔️حراجی⛔️حراجی⛔️حراجی 🤩

تخفیف شامل :ملحفه کشدار ،روبالش،روتختی
و…
⛔️تخفیف فقط در صورت خرید حضوری میباشد⛔️

آدرس:شریعتی شمالی ،شریعتی ۱۹،پنجاه متر داخل کوچه ،سمت راست حریر خواب مهربانو

۰۹۱۵۸۸۵۳۴۷۹

506637

Каналов

2365983

Сообщений