تو جای هرچی ندارم باش
تو جای هرچی ندارم باش!
Follow your heart But take your mind too
Follow your heart
But take your mind too.
درد و نفرین درد و نفرین بر سفر
درد و نفرین
درد و نفرین بر سفر باد
سرنوشت این جدایی دست او بود!
گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو
Sange Ghabre Arezoo
Artoosh
گریه مکن که سرنوشت
گر مرا از تو جدا کرد:)

@hcmmk🤍
همزمان در دو مکان زندگی می کنم اینجا
 همزمان در دو مکان زندگی می‌کنم:
اینجا که منم و آنجا که "تویی".


- مارگارت اتوود
من که مال پرواز نبودم تو چرا بالامو
Parvaz
Amir Tataloo
من که مال پرواز نبودم تو چرا بالامو وا کردی:)
@hcmmk🖤
همزمان در دو مکان زندگی می کنم اینجا
 همزمان در دو مکان زندگی می‌کنم:
اینجا که منم و آنجا که "تویی".


- مارگارت اتوود

3649838

Каналов

204424659

Сообщений