باران که مے بارد دلم برایت تنگ تر

باران که مے بارد
دلم برایت تنگ تر مے شود
راه مے افتم
بدون چتر، من #بغض مے کنم، آسمان #گریه🌧🥲

🖤🦋@Herefighee
دردونه قلب من گوشه قلبم را برایت خالی
‌ دردونه قلب من!
گوشه قلبم را
برایت خالی می گذارم؛
تا روزی که عاقد از من بپرسد
بنده وکیلم؟
و من بگویم با حکم
عقل و امضای قلبم بله!♥️🔒
   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌💫@Herefighee
ᑌᖇ ᒪOOᛕ ᑕᗩᒪᗰᔕ ᗰᗴ نگاه ت به م
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
‌ ‌

⊰᯽⊱❀ ᑌᖇ ᒪOOᛕ ᑕᗩᒪᗰᔕ ᗰᗴ ❀⊰᯽⊱

                 « نگاهِت بهِم آرامش میده. .︎ »
‌‌‌@Herefighee
ᵞᴼᵁᴿ ᴹᵞ ˢᴵᶜᴷ ᴹᴵᴺᴰ ط تمام این مغز
‌ ‌‌‌
ᵞᴼᵁᴿ ᴹᵞ ˢᴵᶜᴷ ᴹᴵᴺᴰ
طُ تمام این مغزِ مریضی..!
@Herefighee
تا وقتی ط باشی م ن میتونم با
تا وقتی طُ باشی
مَن میتونم با چِشام بِخندم+.+🙊😚♥️
┄┅┄┅┄┄┅┄┅┄
@Herefighee
آدم یکبار یک اشتباه شیرین میکند و برای
آدم یکبار یک اشتباهِ شیرین میکند و برای یک عمر،طعمِ گسِ کهنه ی آن را مرور میکند.آدم یکبار خودش را روبه روی دیگری و در قالبِ او میبیند و بعد حتی در آینه،موجود دیگری ست.آدم یکبار پَرَنده میشود،در چشمهای کسی لانه میگزیند و وقتِ کوچ از او برای همیشه میمیرد...
☝️

💔🚬 ✶‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@Herefighee
آهنگ Hayalet از Sura Iskandarli اسم سریال اسپرین
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آهنگ Hayalet
از Sura Iskandarli
اسم سریال : اسپرین
@Herefighee

2819099

Каналов

109137067

Сообщений