آخرین دوره های ۱۴۰۱ به دلیل استقبال زیاد
🔵آخرین دوره های ۱۴۰۱ به دلیل استقبال زیاد ظرفیت جدید باز شد.

🔹جهت کسب اطلاعت بیشتر به ای دی زیر پیام دهید.

@rozanaielts2

🛑ظرفیت محدود می باشد
استفاده از صفات پیشرفته به جای صفات ساده
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔮 استفاده از صفات پیشرفته به جای صفات ساده


🌐
@ieltsfarhad

♻️
@rozanaielts1
اصطلاح عالی و پر کاربرد آیتلسی ieltsfarhad rozanaielts1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔮اصطلاح عالی و پر کاربرد آیتلسی


🌐
@ieltsfarhad

♻️
@rozanaielts1
جمله محاوره ای محشر در مکالمات روزمره ieltsfarhad
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🟡جمله محاوره ای محشر در مکالمات روزمره


💠
@ieltsfarhad

♻️
@rozanaielts1
we wish you many blessings much happiness and
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎄we wish you many blessings, much happiness, and love.

  ‌‌          ❤️Happy New Years❤️


🌐
@ieltsfarhad

🌐
@rozanaielts1
آنالیز اصطلاح رایج ieltsfarhad rozanaielts1
آنالیز اصطلاح رایج


🌐
@ieltsfarhad

♻️
@rozanaielts1
اصطلاح رایج توضیحات در فایل صوتی پایین ieltsfarhad
☑️ اصطلاح رایج

🔻توضیحات در فایل صوتی پایین 

🌐
@ieltsfarhad

♻️
@rozanaielts1

506637

Каналов

2365983

Сообщений