خبرگزاری ایلنا گزارش داد کارگران پیمانی بخش تعمیرات
خبرگزاری ایلنا گزارش داد کارگران پیمانی بخش تعمیرات فازهای ۹ و ۱۰ منطقه ویژه پارس در اعتراض به کیفیت غذا،‌ وعده‌های غذای روز چهارشنبه و پنجشنبه را دریافت کرده و مقابل دفتر کارفرما قرار دادند
آن‌ها گفته‌اند: «تکه‌ای نان و پنیر می‌خوریم،‌ اما لب به غذای پیمانکار نخواهیم زد.»
@IranintellTV