در پی شرایط بحرانی سیستان و بلوچستان سعید
در پی شرایط بحرانی سیستان و بلوچستان، سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه‌ای به فرمانده کل ارتش بر مراقبت بیشتر از مرزهای این استان برای جلوگیری از هرگونه ورود غیرقانونی و انتقال ویروس کرونا تاکید کرد.

@IranintellTV