رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت و سخنگوی
رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: مینو محرز⁩ هیچ سمتی در ستاد کرونا و کمیته‌های وابسته به این ستاد ندارد و مسئولیت اظهاراتش با شخص خود اوست.

@IranintellTV