فلفل بخورید تا بیشتر عمر کنید تحقیقات نشان
🔻فلفل بخورید تا بیشتر عمر کنید!

🔸تحقیقات نشان داده افرادی که فلفل تند میخورند 13% کمتر در اثر مرگ‌های ناگهانی مربوط به عروق و سکته قلبی از دنیا می‌روند!

🆔 @iranni_news 🇮🇷