نیویورک تایمز ایران به یک بازیگر جهانی در
🔻 نیویورک‌تایمز: ایران به یک بازیگر جهانی در صادرات پهپاد تبدیل شده است

🔸روزنامه نیویورک‌تایمز نوشته ایران در سال‌های گذشته «پیشرفت‌های مستمری» در زمینه طراحی و تولید پهپادهای نظامی داشته و انتقال این پهپادها به کشورهایی در فراسوی خاورمیانه را افزایش داده است

🆔 @iranni_news 🇮🇷