خبر باورنکردنی از بازیکن سابق پرسپولیس دستگیری آنتونی
خبر باورنکردنی از بازیکن سابق پرسپولیس / دستگیری آنتونی استوکس در دوبلین!

بازیکن سابق تراکتور و پرسپولیس که سابقه بازی در آرسنال و سلتیک را هم در کارنامه دارد، جمعه در دوبلین و در حالی که ۴۰۰۰ پوند کوکایین همراهش بود، دستگیر شد!😐

گفته می‌شود استوکس و همراهش، در پایان یک تعقیب‌وگریز توسط پلیس، خودروی خود را رها کردند و در حال فرار بودند!
🆔 @iranni_news 🇮🇷