دوست دارم پاشم از خوابو تموم‌شه دردامو زندگی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‌دوست دارم پاشم از خوابو
تموم‌شه دردامو
زندگی کنم دیگه با خیال آسوده
پاشم از جام و باشه فردا و
یکی بهم بگه همه اینا خواب بوده
پاک کنم اشکام و ببینی سرپامو
بگی چطوری تو بگم حال من خوبه
گوش کنی حرفام‌ و بگی من اینجامو
روزایی که حالمون و بد کرد تمومه


شب بخیر🖤
🆔 @iranni_news 🇮🇷