זייט מזכה אייערע חבירים מיט די לינק פון
זייט מזכה אייערע חבירים מיט די לינק פון די *סאטמאר'ע נייעס בחצר הקודש* גרופעס צי באקומען

בילדער/ווידיאוס/נייעס/באריכטן

*קלארשטעלונג 1:*
חצר הקודש איז נישט קיין טשעט גרופ! נאר אויסשליסלעך קראנטע נייעס וואס ווערט ארויפגילייגט דורך גיטרייע עסקנים בחצר הקודש.

*קלארשטעלונג 2*
די אלע חבורות האבן די זעלבע נייעס, עס איז א שאד צו זיצן אויף מער ווי איין חבורה ווייל איר וועט קריגן די זעלבע נייעס דאָפּעלט!

יישר כחכם
הנהלת סאטמאר'ע נייעס בחצר הקודש

https://chat.whatsapp.com/ESbIKvr7X6a0d9OA5Ecrhy

https://chat.whatsapp.com/G2iDrUIQH0O0RkoREaMco6

https://chat.whatsapp.com/Hd4TwM3AUC3CeSxIBsLxsd

https://chat.whatsapp.com/FSojMrXmgdNFDnUrn8VjPF

https://chat.whatsapp.com/JzZBuF94cza5ihbrGWbEhw

https://chat.whatsapp.com/ETwM1mC9p4D1C9K3DgtDJ8

https://chat.whatsapp.com/FkIejiYAUTRFXBT0EGZML2

https://chat.whatsapp.com/H55NVBUDZtQ9MYndkvmSng

https://chat.whatsapp.com/Hptuq7z4rDXEjHDAvaBmT3
פרייליכע נייעס ווילט איר וויסן וויליאמסבורגע נייעס דאס
פרייליכע נייעס!

ווילט איר וויסן וויליאמסבורגע נייעס?
דאס איז פאסיג פאר אייך 'וויליאמסבורג נייעס' ווי אלע נייעס ארום וויליאמסבורג וועט אנקומען צו אייך אויף 'אידיש'.

זיך צו סובסקרייבן צו אונזער טשענעל קליקט די לינק👇

https://t.me/wlmsbrg

3649838

Каналов

188605971

Сообщений