آلمان گزینه بازگشت به برجام تا ابد در
🔺 آلمان: گزینه بازگشت به برجام تا ابد در دسترس نیست

🔹وزیر امور خارجه آلمان ضمن ابراز نگرانی از فاصله گرفتن ایران از تعهدات برجامی گفت، بازگشت به این توافق به سود همه طرف‌ها است اما این گزینه تا ابد در دسترس نخواهد بود.

@Khabafouri