اختصاصی کانال خبر فوری استیضاح وزیر اقتصاد شایعه
#اختصاصی کانال خبر فوری

🔺️استیضاح وزیر اقتصاد شایعه است

یکی از نمایندگان شاخص و عضو هیئت رئیسه مجلس مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی کانال خبر فوری استیضاح دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد را شایعه خواند و در ادامه از شیطنت برخی از رسانه ها در القای استیضاح وزیر اقتصاد خبر داده و به صراحت اعلام کرد که مجلس و نمایندگان بنای استیضاح وزیر اقتصاد را ندارند وشخص خاندوزی تعامل خوبی با نمایندگان دارد و بحث استیضاح نظر شخصی برخی از نمایندگان است و استیضاح وزیر اقتصاد جدی نیست


@khabarfouri