ادعای آمریکا نفوذ مخرب ایران جزو موضوعات مطرح
🔺 ادعای آمریکا: نفوذ مخرب ایران جزو موضوعات مطرح در سفر بایدن به منطقه خواهد بود

🔹سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تکرار ادعاهای اثبات‌نشده علیه ایران گفته «نفوذ مخرب» ایران جزو موضوعاتی خواهد بود که بایدن در سفر به عربستان و اسرائیل درباره آنها گفت‌وگو خواهد کرد.

@khabarfouri