اروپایی ها کوچک ترین گامی درخصوص رفع تحریم
🔺اروپایی‌ها کوچکترین گامی درخصوص رفع تحریم‌ها برنداشته‌اند

غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه:

🔹️۲۵ هزار نفر قربانی تروریسم داریم. ظالمانه‌ترین تحریم ها ازسوی رژیم آمریکا وضع شده است.
🔹️نقش اروپا را نباید نادیده گرفت؛ اروپایی ها کوچکترین گامی در خصوص رفع تحریم ها طی سال های گذشته برنداشته‌اند.
🔹️گزارشگر ویژه سازمان ملل به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و گزارشی طولانی ارائه کرد.
🔹️خانم دوهان جمله ای مهم دارد که در گزارش و نشست خبری خود نیز آن را بیان کرد؛ تحریم ها بر تمامی ابعاد حقوق بشری مردم ایران تاثیر داشته است.

@khabarfouri